Ταυτότητα

Το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε)  του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και της Περιφέρειας Κρήτης ιδρύθηκε για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών στο πεδίο έρευνας και μελέτης των τεκμηρίων της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, της ιστορίας του επαγγέλματος του/της εκπαιδευτικού διαχρονικά και για την συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία της ιστορίας και του πολιτισμού στο ελληνικό σχολείο σήμερα.

Σκοπός

Το Κέντρο έχει ως σκοπό την αναζήτηση και μελέτη του εκπαιδευτικού- σχολικού παρελθόντος, καθώς και της ιστορίας του επαγγέλματος του δασκάλου κατά την νεότερη περίοδο της ελληνικής ιστορίας, η επιστημονική ανάλυση, καταγραφή και διαφύλαξή των υπαρχόντων τεκμηρίων, η σύνδεσή τους με τη σημερινή ελληνική και διεθνή εκπαιδευτική και σχολική πραγματικότητα, καθώς και η προβολή τους ως σημαντικής ιστορικής παραμέτρου για το σχολείο του σήμερα και της σύγχρονης εκπαίδευσης γενικότερα.

Στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε) έχουν συγκεντρωθεί, διασωθεί και συντηρούνται τα Αρχεία του παλιού Διδασκαλείου της Κρήτης και της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου καθώς και η ιστορική τους Βιβλιοθήκη (Α.Β.ΑΚ.Η.) για την κατάρτιση και μόρφωση των δασκάλων και διδασκαλισσών. Επίσης, λειτουργεί έκθεση με διδακτικό υλικό και εκπαιδευτικά τεκμήρια που διασώθηκαν και παραχωρήθηκαν στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης από σχολεία όλης της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και από το ΠΕΚ Ηρακλείου.

Ειδικότερα το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε) επιδιώκει την:

  • συγκέντρωση, διάσωση, ταξινόμηση, ψηφιοποίηση και μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού που αφορά την ιστορία της εκπαίδευσης καθώς και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα στην Ελλάδα και αλλού,
  • συντήρηση του υλικού αυτού και την έκθεση αντικειμένων, εποπτικών μέσων και διδακτικών βιβλίων που μπορούν να αναπλάσουν, τηρουμένων των αναλογιών, την ιστορία της εκπαίδευσης και την εξέλιξη της εκπαίδευσης του δασκάλου και της δασκάλας,
  • προσβασιμότητα από κάθε ενδιαφερόμενο/-η καθηγητή/- τρια, φοιτητή/ -τρια και μελετητή/ -τρια του αρχειακού και σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού κάθε μορφής,
  • επιστημονική έκδοση μέρους του δυσεύρετου σήμερα εκπαιδευτικού υλικού για ερευνητικούς σκοπούς,
  • διασύνδεση της τοπικής κοινωνίας με το Πανεπιστήμιο με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων, συναφών πάντα με το αντικείμενο του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε), καθώς και με την κατάρτιση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με επιστημονικούς αλλά και κοινωνικούς φορείς ελληνικούς και ευρωπαϊκούς

Τιμώμενοι

  • Τιμώμενα πρόσωπα
  • Τιμώμενα σχολεία
  • Τιμώμενοι φορείς

Υπό την αιγίδα

panepistimiologosmall2 perifereialogosmall

Συνεργαζόμενος φορέας

dimosrethimnissmallΟ Δήμος Ρεθύμνου στο πλαίσιο της υποστήριξης και της συνεργασίας του προς το Παν/μιο Κρήτης παραχώρησε νεοκλασικό κτήριο στο κέντρο της παλαιάς πόλης για να στεγαστούν δράσεις του ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε.

Επικοινωνία

logo

Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος
Σοφοκλή Βενιζέλου, Ρέθυμνο
mail: kemeiede@edc.uoc.gr

Instagram: xeniseum

τηλ: 28310 77052

Search