Museum Education

Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 300 ωρών 

Παιδαγωγική της απώλειας και του θανάτου

Πώς θα διαχειριστώ την αρρώστια, των απώλεια και τον (απροσδόκητο) θάνατο στη καθημερινή μου ζωή και στο σχολείο

Πρόγραμμα Μουσειακής Μάθησης και Εμπειρίας από το ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε./ Μουσείο της Εκπαίδευσης (XENISEUM). 

Πιστοποίηση Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, ιδρύθηκε για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών στο πεδίο έρευνας και μελέτης των τεκμηρίων της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, της ιστορίας του επαγγέλματος του/της εκπαιδευτικού διαχρονικά και για τη συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία της ιστορίας και του πολιτισμού στο ελληνικό σχολείο σήμερα.

Το Μουσείο της Εκπαίδευσης (XENISEUM) και η Μουσειακή Συλλογή Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ αποτελούν το 24ο μέλος του Δικτύου Βαλκανικών Μουσείων (Balkan Museum Network) και το 7ο μέλος από την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου ECSITE Μουσείων και Επιστημονικών Κέντρων (European Network of Science Centres and Museums). Το ECSITE είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο μουσείων και επιστημονικών κέντρων που ενώνει περισσότερους από 370 οργανισμούς-μέλη σε 52 χώρες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από: 10.07.2020 έως 23.10.2020

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους που καλούνται να διαχειριστούν με παιδαγωγικό τρόπο την αρρώστια, την απώλεια και το θάνατο στον χώρο εργασίας τους και στη ζωή τους. Σε αυτό το πλαίσιο δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς (αδιόριστους ή μη) να αποκτήσουν επιπλέον δεξιότητες στα θέματα αυτά, αλλά και σε επαγγελματίες που ασχολούνται με την αρρώστια, την απώλεια και το θάνατο, ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους και να είναι χρήσιμοι και αποτελεσματικοί στην εργασίας τους (π.χ. νοσηλευτές, άνθρωποι που εργάζονται σε δήμους ή περιφέρειες, σε δομές και ιδρύματα, όπως ορφανοτροφεία, γηροκομεία, χώρους απεξάρτησης, και σε γραφεία τελετών).

Η παιδαγωγική της απώλειας και του θανάτου (θαναταγωγική/ thanatopedagogy) στοχεύει στο να προάγει τη θετική συναισθηματική ανάπτυξη και την ικανότητα αντιμετώπισης δύσκολων/οδυνηρών πλευρών της ανθρώπινης ζωής σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο μέσα από βιωματικές εκπαιδευτικές/ μουσειοπαιδαγωγικές δραστηριότητες. Ειδικότερα επιδιώκει:

- Την «άρση» του ταμπού του θανάτου, ώστε τα παιδιά, αλλά και οι ενήλικες, να προετοιμάζονται για την πραγματική εμπειρία ενός αποχωρισμού

- Τη συνειδητοποίηση του θανάτου με τρόπο που να δίνεται περαιτέρω νόημα και αξία στη ζωή

- Τη διασύνδεση της απώλειας και του θανάτου με τη συνέχιση της σχέσης με αυτόν/αυτήν/αυτό που έφυγε, χάθηκε ή πέθανε

- Την αντιμετώπιση του πένθους στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων

- Τη σύγκριση διαφορετικών τρόπων βιώματος και έκφρασης του πένθους μεταξύ των πολιτισμών και την υπεράσπιση της διαφορετικότητας στον τρόπο έκφρασης του πένθους

- Τη συνειδητοποίηση της θνητότητας ως στοιχείου της καθημερινότητας

- Τη διαχείριση του άγχους και του φόβου του θανάτου και την απόκτηση αυτοπεποίθησης στην επαφή μας με άτομα που πρόκειται να πεθάνουν (ανθρωπομέριμνα)

- Την ενσωμάτωση της έννοιας του θανάτου και της απώλειας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των μαθημάτων και στη σχολική ζωή

-Τον αναστοχασμό σε ηθικά και κοινωνικά ζητήματα, όπως η επιμήκυνση της ανθρώπινης ζωής, η δωρεά οργάνων, η ιδιοκτησία- ιδιωτικότητα του ανθρώπινου σώματός, κ.ά..

- Την αγωγή στο νοσοκομείο και το νεκροταφείο στο πλαίσιο της άτυπης μάθησης

- Την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από επαγγελματίες που διαχειρίζονται την αρρώστια, την απώλεια και το θάνατο στο εργασιακό τους περιβάλλον

Θεματικές

• Εξοικείωση με την αρρώστια, τις πανδημίες και τον αναπάντεχο θάνατο

• Θαναταγωγή στο σχολείο: συνειδητοποίηση θνητότητας - ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας

• Εξοικείωση με νοσοκομεία-Συμφιλίωση με νεκροταφεία

• Απώλεια σημαντικών αντικειμένων ή σχέσεων και μεταβάσεις στη ζωή μας

• Διαχείριση του πένθους και του αποχωρισμού

• Γηρατειά, επιμήκυνση ζωής και δωρεά οργάνων. Επιστημονικά, ηθικά και κοινωνικά ζητήματα

• Ο τραυματικός θάνατος στην ιστορία/ μικροϊστορία

• Μουσείο και θάνατος (πώς τα μουσεία μέσα από τα εκθέματά τους μιλούν για την απώλεια και το θάνατο και δίνουν νέο νόημα στη ζωή και τα πράγματα)

• Τεχνολογία θανάτου (deathtech) και δημιουργικότητα

• Η τέχνη ως εμπειρία συμφιλίωσης με τη διαδικασία με το γεγονός του θανάτου

• Διαχείριση με παιδαγωγικό τρόπο της αρρώστιας, της απώλειας και του θανάτου σε χώρους εργασίας

• Διαβάτες συνόρων: ο ξεριζωμός, ο αποχωρισμός, η απώλεια

• Κοινωνική διάσταση του πένθους, επετειακοί και συμβολικοί θάνατοι, ο θάνατος ως θέμα ταμπού

• Τρομοκρατία θανάτου και άσκηση εξουσίας: ο θάνατος ως τρόπος ελέγχου των μαζών

Επιστημονικά πεδία

- Μουσειοπαιδαγωγική/ Παιδαγωγική

- Κοινωνιολογία

- Ψυχολογία

- Ιστορία

- Ιατρική-Γεροντολογία

- Πολιτισμικές Σπουδές

- Τέχνη

- Νέες τεχνολογίες  

Υλοποίηση Προγράμματος εντός 7 μηνών και 300 ωρών.

Μοριοδότηση σε οποιεσδήποτε μελλοντικές προκηρύξεις προσλήψεων εκπαιδευτικών που απαιτούν την απόδειξη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.

Μετά το πέρας του Επιμορφωτικού Προγράμματος χορηγείται:

  • Βεβαίωση παρακολούθησης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.του Πανεπιστημίου Κρήτης
  • Συνοδευτικό έντυπο europass με απόδοση των Ευρωπαϊκών Βαθμών ECVET

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τρεις (3) τρόπους και την εξής κατανομή ωρών:

Τρόπος επιμόρφωσης

Αριθμός ωρών

Εξ αποστάσεως/Σύγχρονη εκπαίδευση

85

Εξ αποστάσεων/Ασύγχρονη εκπαίδευση: Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού

200

Δια ζώσης: τελευταίο Σαββατοκύριακο

15

 Ημέρες και ώρες μαθημάτων:

Παρασκευή (17.30-20.00)

Σάββατο (9.00-11.30 & 12.00-14.30)

Εκπαιδευτικές μέθοδοι/τεχνικές

Βιωματικές προσεγγίσεις

Διδακτικό υλικό

Επιτόπιες επισκέψεις

Εικαστικές παρεμβάσεις

Θεματικά projects

Αναστοχαστικές δραστηριότητες

Κόστος συμμετοχής στο Πρόγραμμα: 540 € σε δύο ισόποσες δόσεις.

Έκπτωση στις παρακάτω ομάδες:

- Άνεργοι (20%)

- ΑΜΕΑ (20%)

- Φοιτητές/τριες (15%)

- Διπλές εγγραφές - εγγραφή ατόμων από τον ίδιο φορέα (15%)

- Μέλος μονογονεϊκής οικογένειας (10%)

- Μέλος πολύτεκνης οικογένειας (10%)

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά.

Μαζί με την αίτηση εγγραφής επισυνάπτεται ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα. (Σε συμπιεσμένη μορφή .zip ή .rar)

Τηλ.: 28310 77587, 6979 775 251

Email: info@kemeiede.org

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.