Παιδαγωγική της απώλειας και του θανάτου

Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα
(σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία)

Παιδαγωγική της απώλειας και του θανάτου

Πώς θα διαχειριστώ την αρρώστια, την απώλεια και τον (απροσδόκητο) θάνατο στην καθημερινή μου ζωή και στο σχολείο

Πιστοποίηση ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, ιδρύθηκε για την εξυπηρέτηση των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών στο πεδίο έρευνας και μελέτης των τεκμηρίων της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, της ιστορίας του επαγγέλματος του/της εκπαιδευτικού διαχρονικά και για τη συστηματικότερη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία της ιστορίας και του πολιτισμού στο ελληνικό σχολείο σήμερα.

Το Μουσείο της Εκπαίδευσης (XENISEUM) και η Μουσειακή Συλλογή Ελένης Γλύκατζη Αρβελέρ αποτελούν το 24ο μέλος του Δικτύου Βαλκανικών Μουσείων (Balkan Museum Network) και το 7ο μέλος από την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου ECSITE Μουσείων και Επιστημονικών Κέντρων (European Network of Science Centres and Museums). Το ECSITE είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο μουσείων και επιστημονικών κέντρων που ενώνει περισσότερους από 370 οργανισμούς-μέλη σε 52 χώρες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Παιδαγωγική της Απώλειας και του Θανάτου
Παιδαγωγική της Απώλειας και του Θανάτου
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από: 07.07.2022 έως 31.08.2022

Στοχοθεσία

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ανθρώπους που καλούνται να αντιμετωπίσουν την αρρώστια, την απώλεια και τον θάνατο στο εργασιακό τους περιβάλλον και στην καθημερινή τους ζωή (εν ενεργεία και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, κοινωνικοί λειτουργοί, εργαζόμενοι/ες σε δομές και ιδρύματα, πολίτες που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις συγκεκριμένες δεξιότητες ζωής).

Η Παιδαγωγική της Απώλειας και του Θανάτου (Θαναταγωγική) έχει στόχο να προάγει τη θετική συναισθηματική ανάπτυξη και την ικανότητα αντιμετώπισης δύσκολων/οδυνηρών πλευρών της ανθρώπινης ζωής σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο μέσα από βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος επιδιώκεται:

- Η άρση του ταμπού του θανάτου και η συνειδητοποίηση της θνητότητας με τρόπο που να αποδίδεται περαιτέρω νόημα και αξία στη ζωή

- Η διασύνδεση της απώλειας ή του θανάτου με τη συνέχιση της σχέσης με αυτόν/αυτήν/αυτό που έφυγε, χάθηκε ή πέθανε

- Η διαχείριση του πένθους στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων

- Η υπεράσπιση της διαφορετικότητας στον τρόπο βίωσης της απώλειας και του πένθους

- Η επίγνωση της απώλειας ως στοιχείο της καθημερινότητας και των μεταβάσεων στη ζωή μας

- Η διαχείριση του φόβου του θανάτου στην επαφή μας με ανθρώπους που πρόκειται να πεθάνουν (ανθρωπομέριμνα)

- Η ενσωμάτωση της έννοιας του θανάτου και της απώλειας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα

- Ο αναστοχασμός σε ηθικά και κοινωνικά ζητήματα (επιμήκυνση της ανθρώπινης ζωής, δωρεά οργάνων, κ.ά.)

- Η απόκτηση εμπειρίας από επαγγελματίες που διαχειρίζονται την αρρώστια, την απώλεια και το θάνατο στο εργασιακό τους περιβάλλον

Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες

- Διαχείριση της απώλειας, του πένθους και του αποχωρισμού

- Πολιτικές υγείας και ηθικά ζητήματα

-Τεχνολογία θανάτου και δημιουργικότητα

- Θαναταγωγική στο σχολείο: συνειδητοποίηση θνητότητας, μαθησιακές εμπειρίες και ψυχική ανθεκτικότητα

- Ο θάνατος  και η απώλεια ως υπαρξιακό, (δια)πολιτισμικό και  κοινωνικό γεγονός

- Η τέχνη ως εναλλακτικός τρόπος συμφιλίωσης με τον θάνατο

- Μουσεία, θάνατος και δημιουργικότητα  (το παράδειγμα του XENISEUM) 

- Τραύμα, ψυχικές διαταραχές και ανθεκτικότητα

Διεπιστημονικές προσεγγίσεις

- Εκπαίδευση και Σχολική Συμβουλευτική

- Τέχνη (ως θεραπευτικό μέσο)

- Ιστορία - Φιλοσοφία - Κοινωνιολογία

- Κοινωνική Ιατρική - Βιοηθική

- Ψυχολογία - Ψυχιατρική - Ψυχοθεραπευτική

- Πολιτισμικές Σπουδές

- Νέες τεχνολογίες

- Υλοποίηση Επιμορφωτικού Προγράμματος εντός επτά (7) μηνών και τριακοσίων (300) ωρών.
- Μοριοδότηση σε οποιεσδήποτε μελλοντικές προκηρύξεις προσλήψεων εκπαιδευτικών που απαιτούν την απόδειξη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.
- Μετά το πέρας του Επιμορφωτικού Προγράμματος χορηγείται:

 • Βεβαίωση παρακολούθησης Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Κρήτης
 • Συνοδευτικό έντυπο europass με απόδοση των Ευρωπαϊκών Βαθμών ECVET

Τρόπος επιμόρφωσης

Αριθμός ωρών

Εξ αποστάσεως/Σύγχρονη εκπαίδευση

100

Εξ αποστάσεων/Ασύγχρονη εκπαίδευση

200

 Ημέρες και ώρες μαθημάτων:

Παρασκευή (17.30-20.00)

Σάββατο (9.00-11.30 & 12.00-14.30)

Εκπαιδευτικές μέθοδοι/τεχνικές

Βιωματικές προσεγγίσεις

Διδακτικό υλικό

Επιτόπιες επισκέψεις

Εικαστικές παρεμβάσεις

Θεματικά projects

Αναστοχαστικές δραστηριότητες

 • Κόστος συμμετοχής: 540 € σε δύο ισόποσες δόσεις.
 • Έκπτωση στις παρακάτω ομάδες:
  • Άνεργοι (20%)
  • ΑΜΕΑ (20%)
  • Φοιτητές/τριες (15%)
  • Διπλές εγγραφές - εγγραφή ατόμων από τον ίδιο φορέα (15%)
  • Μέλος μονογονεϊκής οικογένειας (10%)
  • Μέλος πολύτεκνης οικογένειας (10%)
 • Αιτήσεις γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά.

Τηλ.: 28310 77587, 6979 775 251

Email: kemeiede@edc.uoc.gr

Search