Αίτηση Συμμετοχής ΠΜΣ 2021-22

Ατομικά Στοιχεία
Στοιχεία επικοινωνίας
Σπουδές
Συστατικές επιστολές
Στοιχεία συστατικής επιστολής 1
Στοιχεία συστατικής επιστολής 2
Σύντομη δήλωση σκοπού και κινήτρων (αιτιολόγηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο ΠΜΣ) - μέχρι 200 λέξεις
Ανάρτηση αρχείων

Τα έγγραφα που χρειάζεται να αναρτηθούν είναι:

  1. Αστυνομική ταυτότητα (και οι δύο όψεις)
  2. Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο/α (Μεταπτυχιακό/ά, αν υπάρχουν)
  3. Αναλυτική/ές βαθμολογία/ες
  4. Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ (αν απαιτείται)
  5. Πιστοποιητικό/ά γλωσσομάθειας (αν υπάρχει/ουν)
  6. Βιογραφικό
  7. Δύο (2) συστατικές επιστολές
  8. Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση γνησιότητας των στοιχείων και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις φοίτησης του ΠΜΣ (Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης)
  9. Επαγγελματική προϋπηρεσία (αν υπάρχει)
  10. Εθελοντισμός (αν υπάρχει)

(Τα έγγραφα να αποσταλλούν σε ένα(1) συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip ή rar και το συνολικό μέγεθος του συμπιεσμένου αρχείου ΔΕΝ πρέπει να υπερβαίνει τα 20ΜΒ).

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.