Συναντήσεις φοιτητών με συνταξιούχους εκπαιδευτικούς

Γνωριμία με το χώρο του Μουσείου και την Ιστορία της Εκπαίδευσης

 Οι φοιτητές/τριες έρχονται σε επαφή με αφυπηρετήσαντες εκπαιδευτικούς οι οποίοι αφηγούνται τις σχολικές τους αναμνήσεις Οι μαρτυρίες τους γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν και βοηθούν τους φοιτητές/τριες να κατανοήσουν βιωματικά την ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης γενικά και του διδασκαλικού επαγγέλματος ειδικότερα.

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.