Λογοτεχνικές ανα-γνώσεις

 «Με τα μάτια της ψυχής»

Στο χώρο του Μουσείου αλλά και στο χώρο της συλλογής Αρβελέρ, οι φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου συναντώνται και αναστοχάζονται πάνω σε επιλεγμένα λογοτεχνικά έργα ακολουθώντας τις διαδρομές της βιωματικής μνήμης και της ενσυναίσθησης.

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.