Επισκέψεις φοιτητών

Φοιτητές/τριες της Σχολικής Πρακτικής της Σχολής Επιστημών της Αγωγής,  άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης φοιτητών του ERASMUS+  επισκέπτονται το Μουσείο της Εκπαίδευσης για να γνωρίσουν με κριτικό και αναστοχαστικό τρόπο την Ιστορία της Εκπαίδευσης και να συνδέσουν την παιδαγωγική πρακτική του παρελθόντος με το παρόν 

FITITES 4

ALEKOS

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.