Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στον κόσμο. Σύγχρονες Τάσεις, Προβλήματα και Προοπτικές

1ο Διεθνές Συμπόσιο

«Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στον κόσμο. Σύγχρονες Τάσεις, Προβλήματα και Προοπτικές "

DATE: 28-30 Μαΐου  2013

https://symposiumcrete2013gr.weebly.com/index.html

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.