Ημερίδα : «Σχέσεις Μουσείου –Σχολείου. Εκπαίδευση που ενδυναμώνει και οιστρηλατεί»

Ημερίδα που διοργάνωσε το ΚΕΜΕΙΕΔΕ και απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ρεθύμνου. Είχε ως στόχο να αναδείξει το νέο μοντέλο του εποικοδομηστικού Μουσείου ως καλό παράδειγμα για το σχολείο.  Να καταστήσει εμφανές ότι το Μουσείο μπορεί να συνεργαστεί δημιουργικά με την τυπική εκπαίδευση και να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής μεταξύ  του παιδιού αλλά και του ενήλικα και του υλικού πολιτισμού, να αξιοποιήσει τις βιωματικές εμπειρίες, να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και την ενεργοποίηση όλων των αισθήσεων αποδεσμεύοντας τύπους πολλαπλών ερμηνειών και αφηγήσεων, να ασκήσει στην αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων  που ο σύγχρονος πλουραλιστικός και πολυπολιτισμικός κόσμος εκπέμπει και να «προκαλέσει» την ανακάλυψη της γνώσης

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.