Σχολικός Κήπος

Σχολικός Κήπος

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Μουσείο σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Ρεθύμνου και απευθύνεται σε φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος και σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο την αναβίωση των σχολικών κήπων. Εκκινώντας από την διαμόρφωση του κήπου του ΚΕΜΕΙΕΔΕ που σχεδιάστηκε και καλλιεργήθηκε στα πρότυπα ενός σχολικού κήπου οι φοιτητές επεκτείνουν τις δράσεις τους  στα σχολεία του Ρεθύμνου, συνδιαμορφώνοντας μαζί με τους μαθητές/τριες τους κήπους των σχολείων τους. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία μιας βιωματικής μάθησης ενώ παράλληλα  γεφυρώνεται η απόσταση μεταξύ φύσης και πόλης. Ταυτόχρονα,  αξιοποιώντας  την ιστορική γνώση της Ιστορίας της Εκπαίδευσης που συνδέεται με θέματα περιβαλλοντικής αγωγής συζητούν για τους λόγους ύπαρξης των σχολικών κήπων, και αναπτύσσουν την οικολογική τους συνείδηση εμβαθύνοντας με βιωματικό τρόπο σε έννοιες όπως: αειφορία, βιωσιμότητα, περιβάλλον, βιώσιμη ανάπτυξη, βελτίωση της ποιότητας ζωής, οικοσύστημα, σοφή χρήση του περιβάλλοντος, πράσινη ανάπτυξη και πράσινη οικονομία. Μια τέτοια επαφή των μαθητών με τη φύση  μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη διερευνητικών και πειραματικών δεξιοτήτων καθώς και στην εκδήλωση μιας υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.

Παράλληλα με τη διαμόρφωση των σχολικών κήπων, οι φοιτητές/τριες ανέλαβαν την «υιοθεσία» πράσινων παρτεριών σε διάφορα σημεία της πόλης στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.

Date

05 Ιουλίου 2019

Categories

Δράσεις/Actions

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.