Διαπολιτισμική συνάντηση

Διαπολιτισμική συνάντηση

«Συνύπαρξη των Άλλων»

Η Αυτοσυνειδησία, εργαλείο για την κατανόηση του Άλλου. Το Μουσείο της Εκπαίδευσης οργάνωσε μία δράση με μία διαπολιτισμική τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου προσπαθώντας να αναδείξει ότι ο στοχασμός ενός προσώπου για τον εαυτό του αποτελεί το μέτρο και τη βάση για την κατανόηση της Ιστορίας. Βοηθώντας τους/τις μαθητές/τριες να κατανοήσουν  τον εαυτό τους συνειδητοποιούν την διαφορετικότητα των λαών και αποδέχονται την ισότιμη αξία τους καθιστώντας δυνατό τον διάλογο μεταξύ των διαφόρων εκδοχών του σήμερα, αλλά και μεταξύ του σήμερα και του χθες.

Date

05 Ιουλίου 2019

Categories

Δράσεις/Actions

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.