Ξ.Ε.Ν.Ι.Σ.Ε.ΟΥ.Μ. «Επαυξημένη εμπειρία με νέα ψηφιακά συστήματα για τον εκπαιδευτικό τουρισμό στα Μουσεία

Ξ.Ε.Ν.Ι.Σ.Ε.ΟΥ.Μ. «Επαυξημένη εμπειρία με νέα ψηφιακά συστήματα για τον εκπαιδευτικό τουρισμό στα Μουσεία

Το ερευνητικό έργο Ξ.Ε.Ν.Ι.Σ.Ε.ΟΥ.Μ. «Επαυξημένη εμπειρία με νέα ψηφιακά συστήματα για τον εκπαιδευτικό τουρισμό στα Μουσεία» υλοποιείτε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-04930) και αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών με βάση τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας και τις αρχές της σύγχρονης μουσειολογίας/ μουσειοπαιδαγωγικής που θα καταστήσουν ελκυστική, διαδραστική και βιωματική τη διεπαφή του/της επισκέπτη/τριας με τα εκθέματα των μουσειακών συλλογών στο Μουσείο της Εκπαίδευσης και στη Μουσειακή Συλλογή της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

X.E.N.I.S.E.U.M. “Extensible Experience with New digital Systems for Educational tourism in Museums”

The research project X.E.N.I.S.E.U.M. “Extensible Experience with New digital Systems for Educational tourism in Museums” is implemented in the framework of the RESEARCH - CREATE - INNOVATE action and is co-funded by the European Union and national resources through the O.P. Competitiveness, Entrepreneurship & Innovation (EPAnEK) (project code: T1EDK-04930) and concerns the development of innovative digital applications based on new information and communication technologies and the principles of modern museology/museum education that will make the interaction of the visitor with the exhibits of the museum collections more attractive, interactive and vibrant at the Museum of Education and the Helene Glykatzi Ahrweiler Museum of the University of Crete.

Date

05 Ιουλίου 2019

Categories

Προγράμματα/Programs

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.