Διεθνές Συνέδριο: Παιδαγωγική της χαράς

Διεθνές Συνέδριο: Παιδαγωγική της χαράς

Διεθνές Συμπόσιο

Παιδαγωγική της Χαράς

Προς ένα αντισυμβατικό σχολείο

DATE: 27-30.5. 2015

Date

05 Ιουλίου 2019

Categories

Συνέδρια-Ημερίδες/Conferences-Workshops

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.