Πρόγραμμα Μουσειοπαιδαγωγικής: Παιδαγωγική της απώλειας και του θανάτου (ΦΑΣΗ Γ)

Πρόγραμμα Μουσειοπαιδαγωγικής: Παιδαγωγική της απώλειας και του θανάτου (ΦΑΣΗ Γ)

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στη Μουσειοπαιδαγωγική

Παιδαγωγική της απώλειας και του θανάτου

Γ΄ Φάση

DATE: 2019

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ- XENISEUM

Date

05 Ιουλίου 2019

Categories

Προγράμματα/Programs

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.