Πρόγραμμα δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στη Μουσειοπαιδαγωγική (ΦΑΣΗ Β)

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στη Μουσειοπαιδαγωγική (ΦΑΣΗ Β)

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στη Μουσειοπαιδαγωγική

Β΄ Φάση

DATE: 2017

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ- XENISEUM

Date

05 Ιουλίου 2019

Categories

Προγράμματα/Programs

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.