Πρόγραμμα δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στη Μουσειοπαιδαγωγική (ΦΑΣΗ Α)

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στη Μουσειοπαιδαγωγική (ΦΑΣΗ Α)

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης στη Μουσειοπαιδαγωγική

A΄ Φάση

DATE4-6/11/2016

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ- XENISEUM

Date

03 Ιουλίου 2019

Categories

Προγράμματα/Programs

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.