Κριτική Παιδαγωγική: από τον Σωκράτη στον Φρέιρε και στον Καζαμία

Κριτική Παιδαγωγική: από τον Σωκράτη στον Φρέιρε και στον Καζαμία

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Κριτική Παιδαγωγική: από τον Σωκράτη στον Φρέιρε και στον Καζαμία

DATE: 9-6-2018

Συλλογή Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ

Date

03 Ιουλίου 2019

Categories

Συμπόσια-Workshops

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.