ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16/7/21

Καλούνται τα μέλη των ΜΟΥΣΑΙΩΝ σε Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα, 02/08/21 και ώρα 10.00 στο ΜΟΥΣΕΙΟ της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Παν/μίου Κρήτης (Σοφοκλή Βενιζέλου) με θέμα την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ΤΟ Δ.Σ.

fb   instagram

Φιλοσοφία και στόχοι

Οι Φίλοι του Μουσείου Εκπαίδευσης και της Συλλογής Αρβελέρ του Πανεπιστημίου Κρήτης (Μουσαίοι) έχουν ως γενικό σκοπό την προβολή, στήριξη, ανάπτυξη του Μουσείου της Εκπαίδευσης και της Συλλογής Αρβελέρ του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς επίσης υποστηρίζουν και διοργανώνουν δράσεις και προγράμματα με παιδαγωγικό, ψυχαγωγικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα.

Προωθούν και οργανώνουν - ανάμεσα σε άλλα - πρότυπα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές/τριες, μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, υποψήφιους διδάκτορες, ερευνητές/τριες, και ενήλικους διαφορετικών ειδικοτήτων.

Η φιλοσοφία των «Μουσαίων» εστιάζεται στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και των μαθητριών, των φοιτητών και φοιτητριών, των ενεργεία εκπαιδευτικών και των πολιτών/ιδών από την τοπική κοινωνία και ευρύτερα, για την απόκτηση θετικών στάσεων σχολικού πολιτισμού, καθώς και στη διασύνδεση της τοπικής κοινωνίας με το Πανεπιστήμιο.

Όλες οι δραστηριότητες του Συλλόγου γίνονται σε στενή συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος των Φίλων του Μουσείου Εκπαίδευσης και της Συλλογής Αρβελέρ:

  • Εντάσσεται σε συνεργασίες με άλλους αντίστοιχους φορείς, ερευνητικά ή ακαδημαϊκά ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού, και συμμετέχει σε εγχώριες και διεθνείς πρωτοβουλίες με αντίστοιχη ή όμοια δραστηριότητα.
  • Προωθεί τη διασύνδεση του ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε. και των μουσειακών συλλογών του με σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας, ιδίως στους τομείς της μουσειοπαιδαγωγικής, της ιστορίας της εκπαίδευσης και της εξέλιξης του διδασκαλικού επαγγέλματος.
  • Οργανώνει εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και άλλες δραστηριότητες που προάγουν τους σκοπούς του (εκθέσεις, διαδραστικές εφαρμογές, σεμινάρια, διαλέξεις, συνέδρια, ημερίδες, συμπόσια, ημερίδες, κ.ά.).
  • Υποστηρίζει την υλοποίηση ποικίλων εκπαιδευτικών δράσεων και προωθεί καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές μέσα από τη διεξαγωγή πρότυπων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων που απευθύνονται σε ευρείες ομάδες κοινού.
  • Προωθεί και οργανώνει την παραγωγή ψηφιακού υλικού και πολυμεσικών εφαρμογών και συμμετέχει σε παραγωγές ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, κινηματογραφικών ταινιών και βίντεο.

Ο Σύλλογος των «Μουσαίων» έχει έδρα στο Ρέθυμνο Κρήτης, στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου της Εκπαίδευσης, στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου, και μπορεί να ιδρύει παραρτήματα σε οποιαδήποτε πόλη ή περιοχή της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Search