Μονάδα Αρχειακού Υλικού

Η Μονάδα Αρχειακού Υλικού συγκεντρώνει, ταξινομεί, συντηρεί, ψηφιοποιεί ένα διαρκώς εμπλουτιζόμενο εκπαιδευτικό υλικό και μοναδικά τεκμήρια της ιστορίας της εκπαίδευσης και του διδασκαλικού επαγγέλματος που προέρχονται από δωρεές σχολείων, φορέων και ιδιωτών. Το αρχειακό υλικό αξιοποιείται για ερευνητικές δράσεις στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης και οι οποίες στοχεύουν στην προώθηση της ιστορικής έρευνας και δημιουργικής αξιοποίησης του εκπαιδευτικού πολιτιστικού παρελθόντος.

Επικοινωνία

logo

Κέντρο Μελέτης και Έρευνας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος
Σοφοκλή Βενιζέλου, Ρέθυμνο
mail: kemeiede@edc.uoc.gr
Instagram: xeniseum
Facebook: Xeniseum, University of Crete

Υπό την αιγίδα

Συνεργαζόμενος Φορέας

Δήμος Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνου στο πλαίσιο της υποστήριξης και της συνεργασίας του προς το Παν/μιο Κρήτης παραχώρησε νεοκλασικό κτήριο στο κέντρο της παλαιάς πόλης για να στεγαστούν δράσεις του ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε.

Search