Οι φίλοι του Μουσείου/ Μουσαίοι οργανώνουν δωρεάν εκπαιδευτικές ξεναγήσεις ομάδων που το επιθυμούν (μαθητές/τριες, ενήλικες, κ.ά.) στο Μουσείο της Εκπαίδευσης και στη Συλλογή Αρβελέρ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.