Μουσειοπαιδαγωγική μάθηση και εμπειρία: μουσείο και δια βίου μάθηση

mousio1

Σε ποιους/ες απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, στελέχη εκπαίδευσης, μουσειολόγους, επαγγελματίες του πολιτιστικού χώρου γενικότερα, φοιτητές/τριες και ιδιώτες που επιθυμούν να αποκτήσουν εμπειρία και γνώση στο σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων στο χώρο της μουσειακής εκπαίδευσης και μάθησης.

Συνοπτική περιγραφή & στόχοι

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της τυπικής και μη τυπικής ή/ και άτυπης εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα με εκπαιδευτικές δράσεις που θα διευρύνουν τις γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες των μαθητών/ τριών και ενηλίκων, αλλά και θα προάγουν το έργο εκπαιδευτικών σε θέματα μουσειακής εκπαίδευσης, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο στοχεύει να εισάγει τους/τις συμμετέχοντες/ ουσες στις αρχές μιας διευρυμένης παιδαγωγικής και διδακτικής λειτουργίας του μουσείου και της εκπαιδευτικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς εν γένει. Έτσι, το μουσείο καθίσταται ένας ανοικτός χώρος, δια βίου εμπειρίας και γνώσης, παιχνιδιού και μάθησης, όπου αναζητείται η σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν.

Θεματικές ενότητες

  • Το μουσείο ως ελκυστικός «τόπος» πολιτισμικής εμπειρίας και μάθησης
  • Θεωρίες μάθησης και Μουσειοπαιδαγωγική
  • Επικοινωνία και σχέσεις εντός της μουσειοπαιδαγωγικής ομάδας
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων για μαθητές/ τριες, οικογένειες και ενήλικες
  • Εικαστικός διάλογος με το Μουσείο
  • Μουσική και μουσειακή εμπειρία
  • Η δημιουργική έκφραση στο μουσείο

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.