Εκπαίδευση και ευάλωτες ομάδες: ψυχική ανθεκτικότητα - δικαιώματα - δεξιότητες ζωής

evalotes omades

Σε ποιους/ες απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, στελέχη εκπαίδευσης, φοιτητές/τριες και σε κάθε εμπλεκόμενο/η σε μαθησιακό ή εργασιακό περιβάλλον (κοινωνικοί λειτουργοί, ιατρικό προσωπικό, κ.λπ.), ο/ η οποίος/ α δύναται να παρέχει υποστήριξη σε ευπαθείς ομάδες με σκοπό την ενεργητική συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Συνοπτική περιγραφή & στόχοι

Στις πολυπολιτισμικές και εργασιακά κατακερματισμένες κοινωνίες του δυτικού κόσμου νέα σύνορα ορθώνονται για να αποκλείσουν τους πολιτισμικά και κοινωνικά διαφορετικούς με κριτήριο τη γλώσσα, την καταγωγή, τη θρησκεία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο και το χρώμα του δέρματος. Η πρόσβαση συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού - αναγκαστικοί μετανάστες, Ρομά, αποφυλακισμένοι/ες, κακοποιημένες γυναίκες, άνεργοι, κ.ά. - στην οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική ζωή των κοινωνιών της «ευμάρειας»  τίθεται υπό συνεχή αίρεση. Σε αυτό το πλαίσιο η εκπαίδευση οφείλει να εμβολιαστεί με έναν παιδευτικό/ ανθρωπιστικό προσανατολισμό και η μάθηση να καταστεί μια ενεργητική και συμμετοχική διαδικασία, η οποία θεμελιώνεται στην ατομική και κοινωνική αυτοπραγμάτωση και τη δημοκρατική συναντίληψη, την ενδυνάμωση και την ψυχική ανθεκτικότητα, μέσα από το διάλογο, την ενσυναίσθηση, τη συνεργασία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Θεματικές ενότητες

  • Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και κοινωνικός αποκλεισμός 
  • Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στο σχολείο: προκαταλήψεις και στερεότυπα
  • Εκπαίδευση και ανθρώπινα δικαιώματα
  • Αναπτύσσοντας την ψυχική ανθεκτικότητα στην εκπαίδευση
  • Διαβαίνοντας τα κοινωνικά και πολιτισμικά σύνορα στο σχολείο
  • Διαμόρφωση ομάδας και δημιουργικές σχέσεις στη σχολική τάξη

Μέθοδος υλοποίησης

Ασύγχρονη εκπαίδευση μέσα από την παροχή εκπαιδευτικού υλικού υπό μορφή power point, επιστημονικών άρθρων, θεωρητικών κειμένων, e-books και πρακτικών εφαρμογών/ δρώμενων και διδακτικών σεναρίων.

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.