Μεθοδολογία επιμόρφωσης-Χρονική διάρκεια

Μεθοδολογία επιμόρφωσης - χρονική διάρκεια

  • Ασύγχρονη εκπαίδευση, 330 ωρών (3 σεμινάρια Χ 110 ώρες), μέσα από την παροχή εκπαιδευτικού υλικού υπό μορφή power point, επιστημονικών άρθρων, θεωρητικών κειμένων, e-books και πρακτικών εφαρμογών/ δρώμενων και διδακτικών σεναρίων.
  • To Πρόγραμμα υλοποιείται εντός 9 μηνών με δυνατότητα χρήσης του σχετικού υλικού και μετά τη λήξη του

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.