Επιμορφωτικά σεμινάρια

110min B 1Οι Φίλοι του Μουσείου Εκπαίδευσης και της Συλλογής Αρβελέρ του Πανεπιστημίου Κρήτης (Μουσαίοι), στο πλαίσιο της οργάνωσης και υλοποίησης πρότυπων επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων, προσφέρουν 3 σεμινάρια, 110 ωρών το κάθε ένα, με τη μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης, και τις εξής θεματικές:
  • Μουσειοπαιδαγωγική μάθηση και εμπειρία: μουσείο και δια βίου μάθηση
  • Εκπαίδευση και τέχνη: νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις
  • Εκπαίδευση και ευάλωτες ομάδες: ψυχική ανθεκτικότητα - δικαιώματα - δεξιότητες ζωής

Τα σεμινάρια απευθύνονται

  • σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων,
  • προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες,
  • υποψήφιους διδάκτορες,
  • ερευνητές/τριες και ενήλικους.

Κόστος συμμετοχής 3 σεμιναρίων: 60 ευρώ. Για τους Φίλους του Μουσείου/ Μουσαίους: 40 ευρώ

Στους/τις συμμετέχοντες/ουσες θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

Εγγραφές από 20/1/2020 έως 1/03/2020

Εγγραφή

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.