Υλοποίηση - Βεβαίωση συμμετοχής

Περιγραφή-Πληροφορίες  Τίτλοι-Περιεχόμενα Εργαστηρίων  Υλοποίηση-βεβαίωση Συμμετοχής  Κόστος Συμμετοχής-Αίτηση

 

Υλοποίηση - Βεβαίωση συμμετοχής

  • Ασύγχρονη εκπαίδευση: 16 διαδραστικά τηλε-Εργαστήρια (videos)
  • Σύγχρονη εκπαίδευση: Τηλεδιασκέψεις (επίλυση αποριών-συζήτηση για περαιτέρω εικαστικές εφαρμογές με τους υπεύθυνους των Εργαστηρίων)
  • To Πρόγραμμα υλοποιείται εντός 6 μηνών με δυνατότητα χρήσης του σχετικού υλικού και μετά τη λήξη του
  • Με το πέρας του Προγράμματος χορηγείται Βεβαίωσης Συμμετοχής

Εγγραφή

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.