Τίτλοι-περιεχόμενο εργαστηρίων

Περιγραφή-Πληροφορίες  Τίτλοι-Περιεχόμενα Εργαστηρίων  Υλοποίηση-βεβαίωση Συμμετοχής  Κόστος Συμμετοχής-Αίτηση

ergastiria400ores 01 11. Γλωσσικό μάθημα, τέχνη και δημιουργικότητα: Ποίημα Haiku (σε) Βιβλίο ακορντεόν

Μελέτη της ποιητικής δομής των ιαπωνικών Χαϊκού με σκοπό να τα ενταχθούν σε βιβλίο «ακορντεόν». Ανάπτυξη γλωσσικής, ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής νοημοσύνης. Ενδεικτικές εφαρμογές σε όλες τις δραστηριότητες Φιλαναγνωσίας σε δημοτικό και νηπιαγωγείο.

 

 

ergastiria400ores 01 12. Κιναισθητική Γλώσσα και Μαθηματικά μέσα από την κατασκευή ενός Zine

Κατασκευή ενός Zine με οχτώ σελίδες από μια κόλλα Α4. Ανάπτυξη της γλωσσικής, διαπροσωπικής, ενδοπροσωπικής, λογικομαθηματικής και χωροταξικής νοημοσύνης. Ενδεικτική εφαρμογή στα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Γεωγραφίας και σε αντίστοιχες δραστηριότητες του νηπιαγωγείου.

 

 

ergastiria400ores 01 13. Κάνω «δικά μου» τα σχολικά βιβλία: Δημιουργία καλύμματος ή κουβερτούρας βιβλίου

Δημιουργία εξωτερικού καλύμματος ή κουβερτούρας βιβλίου για τα εξώφυλλα των σχολικών μας βιβλίων. Ανάπτυξη της γλωσσικής, υπαρξιακής και ενδοπροσωπικής νοημοσύνης. Ενδεικτική εφαρμογή στα μαθήματα της Γεωγραφίας και της Γλώσσας και σε αντίστοιχες δραστηριότητες του νηπιαγωγείου.

 

 

ergastiria400ores 01 14. Ολιστική προσέγγιση Γλώσσας - Αγωγής Πολίτη - Γεωγραφίας: Δημιουργία ενός Zen Garden

Μετατροπή μιας κονσέρβας σε έναν μικρό κήπο ηρεμίας/ Ζεν μέσα από εξάσκηση στην συνθετική αντίληψη. Ανάπτυξη χωροταξικής, υπαρξιακής, ενδοπροσωπικής και νατουραλιστικής νοημοσύνης. Ενδεικτικές εφαρμογές στα μαθήματα της Γλώσσας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και της Γεωγραφίας και σε αντίστοιχες δραστηριότητες του νηπιαγωγείου.

 

 

ergastiria400ores 01 15. Οικολογικά «Φυσικά» - Περιβαλλοντική «Μελέτη»: Κατασκευή Terrarium

Δημιουργία ενός μικρού οικοσυστήματος terrarium μέσα σε ένα γυάλινο βάζο. Ανάπτυξη νατουραλιστικής, χωροταξικής και ενδοπροσωπικής νοημοσύνης. Ενδεικτικές εφαρμογές στα μαθήματα των Φυσικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας και σε αντίστοιχες δραστηριότητες του νηπιαγωγείου.

 

 

ergastiria400ores 01 16. Κοινωνικά ευαίσθητη Γλώσσα – Μελέτη Περιβάλλοντος – Αγωγή Πολίτη: Φροντίζουμε τον κόσμο που ζούμε φτιάχνοντας το δικό μας Kokedama

Δημιουργία ενός kokedama, μπάλας από λάσπη τυλιγμένης με βρύα, η οποία λειτουργεί σαν γλάστρα για τα μικρά μας φυτά. Ανάπτυξη νατουραλιστικής, ενδοπροσωπικής και υπαρξιακής νοημοσύνης. Ενδεικτικές εφαρμογές στα μαθήματα της Γλώσσας, της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Κοινωνικής και πολιτικής Αγωγής και σε αντίστοιχες δραστηριότητες του νηπιαγωγείου. 

 

 

ergastiria400ores 01 17. Υλικά σώματα – γεωμετρικά στερεά – χώρος και σχήματα: Αξιοποίηση ενός Dorodango

Δημιουργία μιας γυαλιστερής μπάλας Dorodango. Επαφή με το χώμα και με την έννοια της πλαστικότητας. Ανάπτυξη υπαρξιακής, κιναισθητικής, ενδοπροσωπικής και νατουραλιστικής νοημοσύνης. Ενδεικτικές εφαρμογές στα μαθήματα της Γλώσσας των Μαθηματικών και των Φυσικών και σε αντίστοιχες δραστηριότητες του νηπιαγωγείου. 

 

 

ergastiria400ores 01 18. Μαθαίνουμε την Ιστορία βιωματικά: Κατασκευές με λάσπη και χόρτα

Παλαιολιθικές κατασκευές μέσα από την επαφή με τη γη. Ανάπτυξη υπαρξιακής και νατουραλιστικής νοημοσύνης. Ενδεικτικές εφαρμογές στα μαθήματα της Ιστορίας, της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας και σε αντίστοιχες δραστηριότητες του νηπιαγωγείου. 

 

 

ergastiria400ores 01 19. Αγωγή Πολίτη μέσα από χαρτοκατασκευές: Γειτονιές του κόσμου και των ανθρώπων

Δημιουργία Φαβέλας ή μικρής γειτονιάς από χαρτόνια και κούτες. Ανάπτυξη διαπροσωπικής, κιναισθητικής και χωροταξικής νοημοσύνης. Ενδεικτικές εφαρμογές στα μαθήματα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, των Εικαστικών και της Γεωγραφίας και σε αντίστοιχες δραστηριότητες του νηπιαγωγείου. 

 

 

ergastiria400ores 01 110. Εικαστική Γεωμετρία και ανθρωποκεντρική Ιστορία: Eco-roofs στις Φαβέλες

Κατασκευή οικολογικής σκεπής/ κήπου σε μια Φαβέλα από χαρτόνι. Ανάπτυξη χωροταξικής, νατουραλιστικής και διαπροσωπικής νοημοσύνης. Ενδεικτικές εφαρμογές στα μαθήματα της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Ιστορίας και σε αντίστοιχες δραστηριότητες του νηπιαγωγείου. 

 

 

ergastiria400ores 01 111.Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή & περιβαλλοντική συνείδηση: Δημιουργία και χρήση Ecobricks

Δημιουργία οικολογικών τούβλων με πλαστικά μπουκάλια και περιτυλίγματα τροφίμων. Ανάπτυξη γλωσσικής, χωροταξικής, λογικομαθηματικής και νατουραλιστικής νοημοσύνης. Ενδεικτικές εφαρμογές στα μαθήματα της Κοινωνικής και πολιτικής Αγωγής, της Γλώσσας και της Μελέτης Περιβάλλοντος και σε αντίστοιχες δραστηριότητες του νηπιαγωγείου. 

 

 

ergastiria400ores 01 112. «Σεληνιακά» Μαθηματικά – Φυσικά – Γεωμετρία – Γλώσσα

Δημιουργία σεληνιακής άμμου/kinetic sand με αλεύρι και βρεφικό λάδι. Ανάπτυξη χωροταξικής, κιναισθητικής και νατουραλιστικής νοημοσύνης. Ενδεικτικές εφαρμογές στα μαθήματα των Μαθηματικών και της Γλώσσας και σε αντίστοιχες δραστηριότητες του νηπιαγωγείου. 

 

 

ergastiria400ores 01 113. Θρησκευτικά - Όταν τα «λάθη» μάς διαμορφώνουν: Kintsugi - Ιαπωνική τέχνη συγκόλλησης

Γνωριμία με τη φιλοσοφία και την πρακτική της ιαπωνικής τέχνη επιδιόρθωσης κεραμικών «kintsugi». Ανάπτυξη υπαρξιακής, ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής νοημοσύνης. Ενδεικτικές εφαρμογές στα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής και σε αντίστοιχες δραστηριότητες του νηπιαγωγείου.

 

ergastiria400ores 01 114. Ανάπτυξη της γεωμετρικής και έντεχνης σκέψης: κατασκευάζοντας ένα λαμπατέρ

Δημιουργία στερεών γεωμετρικών σχημάτων με ξυλάκια και ρυζόχαρτο. Ανάπτυξη λογικομαθηματικής, κιναισθητικής, ενδοπροσωπικής και νατουραλιστικής νοημοσύνης. Ενδεικτικές εφαρμογές στα μαθήματα της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Γλώσσας και των Μαθηματικών και σε αντίστοιχες δραστηριότητες του νηπιαγωγείου. 

 

 

ergastiria400ores 01 115. Μελέτη Περιβάλλοντος μαζί με Μαθηματικά: φτιάχνοντας σφραγίδες από πατάτες!

Χαρακτική πάνω σε πατάτες με σκοπό την μετατροπή τους σε μήτρες τυπώματος. Ανάπτυξης της γλωσσικής, χωροταξικής, λογικομαθηματικής και νατουραλιστικής νοημοσύνης. Ενδεικτικές εφαρμογές στα μαθήματα της Γλώσσας, των Μαθηματικών και της Μελέτης Περιβάλλοντος και σε αντίστοιχες δραστηριότητες του νηπιαγωγείου.

 

 

ergastiria400ores 01 116. Διαθεματικά-Διαδραστικά επιτραπέζια παιχνίδια

Τρόποι δημιουργίας του δικού μας επιτραπέζιου παιχνιδιού στο σχολείο. Ανάπτυξη διαπροσωπικής, χωροταξικής και υπαρξιακής νοημοσύνης. Ενδεικτικές εφαρμογές στα μαθήματα της Ιστορίας και της Γλώσσας και σε αντίστοιχες δραστηριότητες του νηπιαγωγείου. 

 

 

 

Εγγραφή

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.