Πρόγραμμα μουσειακής μάθησης και εμπειρίας: Μουσειοπαιδαγωγική Επί Χάρτου

Πρόγραμμα μουσειακής μάθησης και εμπειρίας: Μουσειοπαιδαγωγική Επί Χάρτου

Το Μουσείο της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο της Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης οργανώνει και προσφέρει Πρόγραμμα μουσειακής μάθησης και εμπειρίας. Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει παιδαγωγικές/ διδακτικές μεθόδους και εργαλεία συμμετοχικής μάθησης (μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης και του εποικοδομισμού) και εμπειρίες αναστοχασμού, ψυχαγωγίας και δημιουργικότητας σε εκπαιδευτικούς, πτυχιούχους Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Επιστημών, Σχολών Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Κινηματογράφου, Μουσικών Σπουδών, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, στο Μουσείο της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ειδικότερος στόχος είναι η επιμόρφωση ενηλίκων για τον εκπαιδευτικό / μαθησιακό ρόλο των μουσείων και ειδικότερα των μουσείων της εκπαίδευσης σήμερα μέσα στο μουσειακό περιβάλλον και σε αντίστοιχους εκθεσιακούς χώρους («Συλλογή Ελένης Γλύκατζη –Αρβελέρ»), με την ανάπτυξη και υλοποίηση καλών πρακτικών, βιωματικής μάθησης, εικαστικής έκφρασης και παραγωγής προσωπικών νοημάτων για τον κόσμο και το άτομο. Έτσι, το μουσείο καθίσταται ένας ανοικτός χώρος, ένα δια βίου εργαστήριο εμπειρίας και γνώσης, ένας χώρος παιχνιδιού και μάθησης, όπου αναζητείται η σύνδεση με το παρόν. Παράλληλα, θα προσφέρει νέο προσανατολισμό ενδιαφερόντων στην αγορά εργασίας (εφαρμοσμένη παιδαγωγική συναρτώμενη με το χώρο υλοποίησής της), με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και εφαρμογών, σε ένα συνεχώς εμπλουτιζόμενο πεδίο, πέρα από τα συμβατικά μέσα εκπαίδευσης και επικοινωνίας (ψηφιακά διαμεσολαβημένη μάθηση και εμπειρία).

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) εβδομάδων και 130 ωρών και περιλαμβάνει θεματικές ενότητες, όπως:

  • Μουσεία της Εκπαίδευσης: εκπαιδευτική, κοινωνική και διαπολιτισμική διάσταση.
  • Θεωρίες μάθησης και Μουσειοπαιδαγωγική.
  • Μουσείο, εκπαίδευση και ελεύθερος χρόνος.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων για μαθητές/ τριες, οικογένειες, παιδιά, ενήλικες, ειδικές κατηγορίες κοινού.
  • Δια βίου εκπαίδευση, μουσειακή μάθηση και αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών.
  • Εικαστικός διάλογος με το Μουσείο
  • Μουσική και μουσειακή εμπειρία
  • Αξιολόγηση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων.
  • Πρακτική Άσκηση και εφαρμογές στο Μουσείο της Εκπαίδευσης & στη «Συλλογή Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Χρονική Διάρκεια: 14/10/2016 - 6/11/2016 & 27/01/2017 - 19/02/2017

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αντώνης Χουρδάκης

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.