Πρόγραμμα μουσειακής μάθησης και εμπειρίας: ανοιχτό μουσείο και δια βίου μάθηση

Πρόγραμμα μουσειακής μάθησης και εμπειρίας: ανοιχτό μουσείο και δια βίου μάθηση

Το Μουσείο της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης οργανώνει και προσφέρει Πρόγραμμα μουσειακής μάθησης και εμπειρίας. Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει παιδαγωγικές/ διδακτικές μεθόδους και εργαλεία συμμετοχικής μάθησης και εμπειρίες αναστοχασμού, ψυχαγωγίας και δημιουργικότητας σε εκπαιδευτικούς, πτυχιούχουςΣχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Επιστημών, Σχολών Αρχιτεκτονικής, Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Κινηματογράφου, Μουσικών Σπουδών, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ. Ειδικότερος στόχος είναι η επιμόρφωση ενηλίκων για τον εκπαιδευτικό / μαθησιακό ρόλο των μουσείων σήμερα μέσα στο μουσειακό περιβάλλον και σε αντίστοιχους εκθεσιακούς χώρους («Συλλογή Ελένης Γλύκατζη–Αρβελέρ»), με την ανάπτυξη και υλοποίηση καλών πρακτικών, βιωματικής μάθησης και εικαστικής έκφρασης. Έτσι, το μουσείο καθίσταται ένας ανοικτός χώρος, ένα δια βίου εργαστήριο εμπειρίας και γνώσης, ένας χώρος παιχνιδιού και μάθησης, όπου αναζητείται η σύνδεση με το παρόν. Παράλληλα, θα προσφέρει νέες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας (εφαρμοσμένη παιδαγωγική), με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και εφαρμογών, και σε ένα συνεχώς ανανεούμενο πεδίο, πέρα από τα συμβατικά μέσα εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Έτσι, το μουσείο καθίσταται ένας ανοικτός χώρος, ένα δια βίου εργαστήριο εμπειρίας και γνώσης, ένας χώρος παιχνιδιού και μάθησης, όπου αναζητείται η σύνδεση με το παρόν.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια τεσσάρων (4) εβδομάδων και 130 ωρών και περιλαμβάνει θεματικές ενότητες, όπως:

  • Μουσεία της Εκπαίδευσης: εκπαιδευτική, κοινωνική και διαπολιτισμική διάσταση.
  • Θεωρίες μάθησης και Μουσειοπαιδαγωγική.
  • Μουσείο, εκπαίδευση και ελεύθερος χρόνος.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων για μαθητές/ τριες, οικογένειες, παιδιά, ενήλικες, ειδικές κατηγορίες κοινού.
  • Δια βίου εκπαίδευση, μουσειακή μάθηση και αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών.
  • Εικαστικός διάλογος με το Μουσείο
  • Μουσική και μουσειακή εμπειρία
  • Αξιολόγηση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων.
  • Πρακτική Άσκηση και εφαρμογές στο Μουσείο της Εκπαίδευσης & στη «Συλλογή Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ» του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Χρονική διάρκεια: 14/12/2018 - 27/01/2019

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιωάννης Ιερωνυμάκης

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.