Παιδαγωγική της απώλειας και του θανάτου

ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

Σκοπός του συγκεκριμένου Προγράμματος είναι να προάγει τη θετική συναισθηματική ανάπτυξη και την ικανότητα αντιμετώπισης δύσκολων/οδυνηρών πλευρών της ανθρώπινης ζωής, μέσα από εκπαιδευτικές μουσειοπαιδαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες ενδεικτικά αφορούν: α. Την «άρση» του ταμπού του θανάτου. β. Την κριτική παιδαγωγική απέναντι στη βία και το θάνατο. γ. Τη συνειδητοποίηση της θνητότητας με τρόπο που να δίνεται περαιτέρω νόημα και αξία στη ζωή. δ. Την αντιμετώπιση του πένθους στο πλαίσιο των διαπροσωπικών σχέσεων. ε. Τη σύγκριση διαφορετικών τρόπων βιώματος και έκφρασης του πένθους μεταξύ των πολιτισμών. στ. Τη διαχείριση του άγχους και του φόβου του θανάτου. ζ. Την ενσωμάτωση της έννοιας του θανάτου και της απώλειας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα μαθημάτων ως μέρος κάθε μαθήματος.

 

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 28 εβδομάδων (320 ωρών) και περιλαμβάνει θεματικές ενότητες, όπως:

 • • Η παιδεία ως «ένας άταφος νεκρός»…
 • • Λογοτεχνία και ποίηση - ευαισθητοποίηση απέναντι στην απώλεια
 • • Η τέχνη ως εμπειρία συμφιλίωσης με το γεγονός του θανάτου
 • • Αντικείμενα/εκθέματα του μουσείου, τα οποία μιλούν για την απώλεια και το θάνατο
 • • Καθημερινότητα, ανθρώπινες σχέσεις και μεταβάσεις στη ζωή μας
 • • Διαπολιτισμικότητα - ο τρόπος που πενθούν διάφοροι πολιτισμοί και αμοιβαία κατανόηση του ενός προς τον άλλο
 • • Κοινωνική διάσταση του πένθους, η βία που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία, επετειακοί και συμβολικοί θάνατοι
 • • Τρομοκρατία του θανάτου και άσκηση εξουσίας
 • • Έμφυλη διάσταση/ έμφυλος θάνατος
 • • Νέες τεχνολογίες/ εικονικότητα (ηλεκτρονικά παιχνίδια, κινούμενα σχέδια, κινηματογραφικές ταινίες, ειδησεογραφικά δελτία)
 • • Το νεκροταφείο ως παιδαγωγικός χώρος αναστοχασμού μεταξύ ζωής και θανάτου

 

Το Πρόγραμμααπευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε πτυχιούχους όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι/ες επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες σχεδιασμού εκπαιδευτικών μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας (εφαρμοσμένη παιδαγωγική), με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και εφαρμογών, και σε ένα συνεχώς ανανεούμενο πεδίο, πέρα από τα συμβατικά μέσα εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό θα προσφερθούν παιδαγωγικές/ εκπαιδευτικές μέθοδοι και εργαλεία σχεδιασμού καινοτόμων δράσεων στο χώρο της μουσειακής εκπαίδευσης/ μάθησης μέσα από την εισαγωγή των συμμετεχόντων/ουσών στις αρχές μιας διευρυμένης παιδαγωγικής λειτουργίας του μουσείου.

 

Χρονική διάρκεια: 07/06/2019 - 21/02/2020

Search

X

KEMEIEDE Copyright Material

This material is copyrighted under KEMEIEDE/UoC.